Home

LETOP!, komende weken zullen er werkzaamheden op de website worden uitgevoerd.

Rond de 6 miljoen migraties waren er uit de Duitse landen van 1600 tot 1900, velen als soldaat, bijna een half miljoen via de VOC,

maar de meesten bij de boer  als seizoenarbeiders / Wanderarbeiter / Kiepenkerle / Tüötten / Tödden , dus handelaren in textiel.

 

Duitslanddag 3 februari 2018 in Bunnik

De 16e Duitslanddag van de Nederlandse Genealogische Vereniging was weer een groot succes. Op zaterdag 3 februari telden wij 80 leden en 54 niet-leden, die door de 14 Duitse en 4 Nederlandse standhouders met hulp van de vaste groep vrijwilligers werden bediend. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van het hertogdom Kleve/ Kleef, de Ostdeutsche, de Osnabrücker, de Tecklenburger, de Westdeutsche en Westfälische Familienkunde hadden het ook druk, net als de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland.

Het ruime, nieuwe gebouw, de enorme bibliotheek, de catering, de aparte tafel met bronnen op plaatsnamen, alles bleek te bevallen. Heel gelukkig werd de bezoeker die zijn vrouws’ voorouders Strubbe in Hesepe bij Bramsche zocht. Zijn oud-Duitse huwelijksbijlagen kon ik ontcijferen, en de streek bleek Osnabrück. Dat kwam heel goed uit, want de OSFA-groep had de drie complete delen van hun Ortsfamilienbuch Bramsche meegenomen, waar 33 nieuwe Strubbes tevoorschijn kwamen. De OSFA was verrast door de vele nieuwe namen en plaatsen die gezocht werden, het aantal niet- leden was immers beduidend hoger dan andere jaren. Ook de bezoeker die zijn Joodse voorouders in Oost- Pruisen, en de andere, die de adellijke von Glockmann in Königsberg zochten, gingen tevreden huiswaarts.

Als u nu denkt, dat wil ik ook wel eens meemaken, kom dan volgend jaar op zaterdag 2 februari  2019 gerust naar de 17e Duitslanddag in Bunnik.

Namens het NGV- en WGOD-team

Jos Kaldenbach

 

Uitnodiging voor zowel leden als niet leden voor de voorjaarsbijeenkomst d.d. 24 maart 2018.
Locatie: Zalencentrum Het Brandpunt van de Paaskerk,
Oude Utrechtseweg 4-A, 3743 KN BAARN.

10.00 uur – Zaal open / ontvangst met koffie en thee.
Bij aanvang presentielijst tekenen en aanschaf consumptiebonnen
U kunt maximaal 2 achternamen opgeven aan Hans Duitgenius voor het
opzoeken in de CD-Rom collectie.

10.30 uur – Opening door de voorzitter Jos Kaldenbach.

10.35 uur – Praktische oefening oud Duits schrift o.l.v. Jos Kaldenbach

11.25 uur – Algemene ledenvergadering

Agenda:
1. Opening en mededelingen;
2. Afgemeld hebben zich de volgende leden: …
3. Vaststelling van de agenda;
4. Notulen van de najaarsvergadering 28 oktober 2017, (te downloaden op de downloadpagina);
5. Financiën / contributie 2018 / aanstelling nieuwe penningmeester;
Het bestuur stelt voor de heer H. Abel, tot nieuwe penningmeester te benoemen.
6. Kennismaking met nieuwe leden: …
mevrouw W. Torn stopt op 30 juni a.s. na 14 jaar met het versturen van de welkomstpakketten aan nieuwe leden en
bestellingen van oude Gens Germana’s, Cd-rom 2003 enz.
De secretaris neemt deze taak op zich.
7. GENS GERMANA – redactie – mededelingen;
8. Rondvraag;
9. Sluiting.

12.30 uur – Lunchpauze
Soep, koffie en thee aangeboden door de WGOD. De eerder bestelde broodjes
en snacks kunt u tegen inlevering van de consumptiebonnen afhalen en nuttigen.
Gelegenheid voor onderlinge contacten en discussies.

13.50 uur – Lezing:
Menno de Lange uit Leeuwarden vertelt over zijn jarenlange zoektocht om van een
voorouder met een ”gewoon” patronym, te komen tot een boerenzoon met een prachtige
boerderij naam in Tecklenburg.

16.00 uur – Sluiting bijeenkomst.

 

De WGOD is lid van de DAGV (www.dagv.org)

 

Laatste update: 16/03/2018