Home

LETOP!, komende weken zullen er werkzaamheden op de website worden uitgevoerd.

Ons juiste bankrekeningnummer is: NL82 INGB 0000 6894 75 ten name van:

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland

De WGOD is lid van de DAGV (www.dagv.org)

Uitnodiging vergadering d.d. 28 oktober 2017.
Locatie: Zalencentrum Het Brandpunt van de Paaskerk,
Oude Utrechtseweg 4-A, 3743 KN BAARN.

10.00 uur – Zaal open / ontvangst met koffie en thee.
Bij aanvang presentielijst tekenen en aanschaf consumptiebonnen
U kunt maximaal 2 achternamen opgeven aan Hans Duitgenius voor het
opzoeken in de CD-Rom collectie.
10.30 uur – Opening door de voorzitter Jos Kaldenbach.
10.35 uur – Praktische oefening oud Duits schrift o.l.v. Jos Kaldenbach

Agenda:
11.25 uur – Algemene ledenvergadering
Agenda:
1. Opening en mededelingen;
2. Afgemeld hebben zich de volgende leden: …
3. Vaststelling van de agenda;
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 25 maart 2017;
5. Financiën / contrributie 2018;
6. Kennismaking met nieuwe leden: …
7. Rondvraag;
8. Sluiting.

12.30 uur – Lunchpauze
Soep, koffie en thee aangeboden door de WGOD. De eerder bestelde broodjes
en snacks kunt u tegen inlevering van de consumptiebonnen afhalen en nuttigen.
Gelegenheid voor onderlinge contacten en discussies.

13.50 uur – Lezing: Herman Oberman.
Beschrijving van zijn familie. Van boeren tot wetenschappers.

16.00 uur – Sluiting bijeenkomst.

De laatste versie van de Cartotheek is op te vragen bij Hans Duitgenius (duit77@gmail.com).

Laatste update: 17/10/2017