Bijeenkomsten

Agenda:

Hulp

Elke 1e  en 3e  donderdag en 2e zaterdag van de maand  zit op afspraak een expert van de WGOD- ook expert oud-schrift-  in de NGV- bibliotheek in Bunnik.


* zaterdag 9 oktober 2021:

In verband met Corona-virus heeft de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) besloten het Informatiecentrum te Bunnik niet open te stellen voor vergaderingen.

De onderstaande najaarsbijeenkomst vervalt dus.

Najaarsbijeenkomst WGOD in het Informatiecentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV),

Kosterijland 3,  3981 AJ Bunnik


Heraldische Dag zaterdag 9 oktober 2021 Utrecht

Geïnteresseerden in heraldiek zijn meer dan welkom op de ‘Heraldische Dag’. Dit jaar wordt de organisatie gezamenlijk verzorgd door het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) en het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde (KNGGW).

Er is een inspirerende locatie gevonden: we komen bij elkaar in het Maltezer Huis aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht, waar we te gast zijn bij de kanselarij van de ‘Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta – Associatie Nederland’. Op deze dag is er vanzelfsprekend ruim voldoende plaats voor ‘ontmoeting en gesprek’ met mededeelnemers.

Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd twee interessante sprekers te vinden. De eerste spreker is de heer J. (Jelle) C. Terluin, heraut Frisia I en tweede voorzitter van de Fryske Rie foar Heraldyk die een lezing zal houden over: Rouwborden en Heraldiek. In de middag zal de heer Klaas Padberg Evenboer ons verrassen met: Hendrik van Heessel, wapenkoning der Ruwier: Herkomst, nageslacht en oeuvre.

Naast genoemde lezingen valt er ongetwijfeld van alles te ontdekken op de ‘Heraldische Markt’ met heraldische literatuur, heraldische kunstenaars en aanverwante verenigingen en organisaties. De inloop is vanaf 10.30 uur en het programma start om 11.00 uur. De dag wordt rond 16.00 uur afgesloten met een borrel. De kosten bedragen 25,00 euro p.p. (incl. drankjes, lunch en borrel), vooraf te voldoen en over te maken op rekeningnummer:
NL 52 INGB 0006 7414 57 t.n.v. Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek, o.v.v. HD2021.

Na de ontvangst van het bedrag wordt de deelname definitief. Daar de ruimte in het Maltezer Huis zijn beperkingen heeft, is deelname van 80 personen het maximum. Dus meldt u zich zo spoedig mogelijk aan bij Hans Duitgenius, Roselmanserf 6, 5706 JJ Helmond, e-mail: duit77@gmail.com, tel.: 0638 268 193. Graag tot 9 oktober !

Indien het coronavirus op enigerlei wijze alsnog een belemmering mocht vormen voor het doorgaan van deze activiteit, wordt de dag opnieuw uitgesteld tot een datum waarop een veilige en aangename bijeenkomst mogelijk is. Uw betaling wordt, wanneer een mogelijke nieuwe datum u niet schikt, zonder enige belemmering teruggestort.


De Duitslanddag in februari 2022 gaat niet door i.v.m. het Corona-virus.


* Zaterdag 12 maart 2022

Voorjaarsbijeenkomst WGOD in het Informatiecentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV),

Kosterijland 3,  3981 AJ Bunnik

waarschijnlijk: dhr. Gustaf Eichbaum, Darmstadt: Onderzoeksmogelijkheden in Hessen.


* zaterdag 15 oktober 2022:

Najaarsbijeenkomst WGOD in het Informatiecentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV),

Kosterijland 3,  3981 AJ Bunnik

dhr. Harald Müller Baur: Het DTB – digitalisering project van Archion.


* Zaterdag 11 maart 2023

Voorjaarsbijeenkomst WGOD in het Informatiecentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV),

Kosterijland 3,  3981 AJ Bunnik

dhr. Dr. C.W. van der Spek.
Duitse militairen in het Staatse leger (± 1600 – ± 1800)
en het leger van het Koninkrijk Holland (± 1806 – ± 1810)


* zaterdag 14 oktober 2023:

Najaarsbijeenkomst WGOD in het Informatiecentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV),

Kosterijland 3,  3981 AJ Bunnik

mevr. Dagmar Gutheil, Düsseldorf.
WOII in Düsseldorf; vergeldingsbombardement op Rotterdam.
Het laatste bombardement op de een school in Pempelfort.


Reserve lezing “bij ziek en zeer” : Fred van der Zwan:

“Van het tapijt van Bayeux naar …”,

Een voorbeeld van genealogisch/heraldisch onderzoek in Württemberg en Schaffhausen,

Heraldiek, Reformatie, Rouwborden, Medailles,

Paleis Het Loo en de Goudenkoets alsmede 800 jaar Binnenhof en 750 jaar Ridderzaal.


Adres: Kosterijland 3,  3981 AJ Bunnik

Bereikbaarheid per auto.

Vanaf de A12 afslag 19 naar Bunnik, dan 3 x de richting Kosterijland volgen. Voor het Postillion Hotel rechtsaf en dan de eerste straat rechtsaf, het NGV- pand heet  “Commerce” rechts ervan ligt parkeerplek Residence !, die is gratis voor ons.

Bereikbaarheid met Openbaar vervoer.

Met de trein naar station Bunnik, daarna te voet.

Of met bus 41 vanaf station Utrecht. Uitstappen ter hoogte van Kosterijland in Bunnik,

loop naar Jumbo Golf, ernaast is de NGV – in Commerce (ca. 50 meter lopen).