Home

Zaterdag 7 oktober  2023: Dag van Heraldiek

Dit jaar in De Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4 in Den Bosch.

Naast een drietal lezingen is er een Heraldische Markt.

Voor de details gaat u naar de website van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH):

NGH-website


Zaterdag 14 oktober  2023

Najaarsbijeenkomst WGOD in het Informatiecentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV),

Inloop vanaf 10.30 uur, Kosterijland 5,  3981 AJ Bunnik

Spreker is de heer Müller-Bauer over het zoeksysteem ARCHION
voor het raadplegen van ruim 100.000 Evangelische kerkboeken. 


26 tot 29 oktober 2023

Deutsche Genealogentag in de Stadthalle te Kleef (D).

Link naar de site

De WGOD is aanwezig op 28 oktober.


Graag ontvangt het bestuur kopij van leden voor Gens Germana, deze website en voor onze facebook site.

Rond de 6 miljoen migraties waren er uit de Duitse landen van 1600 tot 1900, velen als soldaat, bijna een half miljoen via de VOC,

maar de meesten bij de boer  als seizoenarbeiders / Wanderarbeiter / Kiepenkerle / Tüötten / Tödden , dus handelaren in textiel.


U kunt via de onderstaande 6 links in een alfabetisch overzicht kijken of uw voorouder voorkomt tussen de 11.000 naturalisaties in de periode 1850 tot 1934. 
Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten.

Ad van Moolenbroek (overleden in 2015) voormalig bestuurslid van stichting Historisch Genootschap Valkenswaard heeft dit overzicht gemaakt. Wij zijn hem en de stichting voor het ter beschikking stellen aan de WGOD veel dank verschuldigd. Deze stichting heeft haar activiteiten beëindigd, en zal worden ontbonden.

Er is een alfabetische onderverdeling gemaakt op achternamen:

aak-des                    det-hen                    hep-lam                  lan-pes                     pet-spe                    spi-zwi


De WGOD is lid van de DAGV (www.dagv.org)

Laatste update: 28/08/2023