Home

Graag ontvangt het bestuur kopij van leden voor Gens Germana, deze website en voor onze facebook site..

Rond de 6 miljoen migraties waren er uit de Duitse landen van 1600 tot 1900, velen als soldaat, bijna een half miljoen via de VOC,

maar de meesten bij de boer  als seizoenarbeiders / Wanderarbeiter / Kiepenkerle / Tüötten / Tödden , dus handelaren in textiel.

Duitslanddag zaterdag 1 februari 2020 in Bunnik

De 17e Duitslanddag van de Nederlandse Genealogische Vereniging was weer een groot succes. Op zaterdag 2 februari 2019 waren er weer vele belangstellenden, die door de 14 Duitse en 4 Nederlandse standhouders met hulp van de vaste groep vrijwilligers werden bediend. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van het hertogdom Kleve/ Kleef, de Ostdeutsche, de Osnabrücker, de Tecklenburger, de Westdeutsche en Westfälische Familienkunde hadden het ook druk, net als de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland. 

Het ruime, nieuwe gebouw, de enorme bibliotheek, de catering, de aparte tafel met bronnen op plaatsnamen, alles bleek te bevallen. 

Als u nu denkt, dat wil ik ook wel eens meemaken, kom dan volgend jaar op zaterdag 1 februari  2020 gerust naar de 18e Duitslanddag in Bunnik. We verwachten dezelfde deelnemers maar nieuw is een vertegenwoordiging uit Unna/ Onna.

Namens het NGV- en WGOD-team

Jos Kaldenbach


U kunt via de onderstaande link in een alfabetisch overzicht kijken of uw voorouder voorkomt tussen de 11.000 naturalisaties in de periode 1850 tot 1934. 
Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten.

Naturalisaties


De WGOD is lid van de DAGV (www.dagv.org)

Laatste update: 21/11/2019