Home

Op zaterdag 15 juni 2024 is er weer 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭. Dit keer in Deventer. Ook wij van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD)  zullen aanwezig zijn. Komt u ook? Kijk voor meer informatie op https://cbg.nl/famillement/


Kerstgeschenk van Fred van der Zwan te vinden onder Downloads

  • Johannes-Brenz-Dietrich-Bonhoeffer-Johann-Albrecht-Bengel-12.-Dezember-2023
  • Johannes-Brenz-Fautsburg-Hohenwittlingen-25.-September-2023
  • Tabelle-Schwabisch-Hall-Teil-I-11.-Dezember2023
  • Tabelle-Schwabisch-Hall-Teil-II-4.-Dezember2023

Problemen met de WGOD USB-stick

Helaas zijn er bij het maken van de USB-stick een aantal fouten gemaakt.

Er staan 2 nagenoeg dezelfde Word bestanden op genaamd: Gebruikershandleiding WGOD bestanden.

Deze zijn niet helemaal juist en dienen vervangen te worden door het hierna te downloaden bestand: 

Gebruikershandleiding WGOD USB-stick

Op de USB-stick is ook meegeleverd een oude versie van Acrobat Reader, ik adviseer u deze niet te gebruiken en de versie te downloaden zoals vermeld in de bovenstaande handleiding.

De versies 10 en hoger zijn m.i. niet geschikt voor het zoeken in meerdere bestanden.

Het bestuur en ondergetekende bieden excuses aan voor deze vervelende gang van zaken.

Hans H. Duitgenius


Graag ontvangt het bestuur kopij van leden voor Gens Germana, deze website en voor onze facebook site.


Rond de 6 miljoen migraties waren er uit de Duitse landen van 1600 tot 1900, velen als soldaat, bijna een half miljoen via de VOC, maar de meesten bij de boer  als seizoenarbeiders / Wanderarbeiter / Kiepenkerle / Tüötten / Tödden , dus handelaren in textiel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Notgeldschein der Stadt Freren von 1922. Das Bild zeigt ein Gruppe von Hollandgänger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U kunt via de onderstaande 6 links in een alfabetisch overzicht kijken of uw voorouder voorkomt tussen de 11.000 naturalisaties in de periode 1850 tot 1934. 
Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten.

Ad van Moolenbroek (overleden in 2015) voormalig bestuurslid van stichting Historisch Genootschap Valkenswaard heeft dit overzicht gemaakt. Wij zijn hem en de stichting voor het ter beschikking stellen aan de WGOD veel dank verschuldigd. Deze stichting heeft haar activiteiten beëindigd, en zal worden ontbonden.

Er is een alfabetische onderverdeling gemaakt op achternamen:

aak-des                    det-hen                    hep-lam                  lan-pes                     pet-spe                    spi-zwi


De WGOD is lid van de DAGV (www.dagv.org)

Laatste update: 28/08/2023