Home

Zaterdag 11 maart 2023

Voorjaarsbijeenkomst WGOD in het Informatiecentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV),

Kosterijland 5,  3981 AJ Bunnik

dhr. Dr. C.W. van der Spek.
Duitse militairen in het Staatse leger (± 1600 – ± 1800)
en het leger van het Koninkrijk Holland (± 1806 – ± 1810)


 
Zaterdag 18 maart 2023
 
Is de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland – WGOD ook weer van de partij op de 10e Westfälischer Genealogentag in Altenberge. Komt u ook?
 
Deze dag is georganiseerd door de Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung en wordt gehouden in de Große Sporthalle, Gooiker Platz 1 in Altenberge van 10-17 uur.
 
 
De flyer met nadere informatie kunt u downloaden via de volgende link: Flyer

Graag ontvangt het bestuur kopij van leden voor Gens Germana, deze website en voor onze facebook site.


Rond de 6 miljoen migraties waren er uit de Duitse landen van 1600 tot 1900, velen als soldaat, bijna een half miljoen via de VOC,

maar de meesten bij de boer  als seizoenarbeiders / Wanderarbeiter / Kiepenkerle / Tüötten / Tödden , dus handelaren in textiel.


U kunt via de onderstaande 6 links in een alfabetisch overzicht kijken of uw voorouder voorkomt tussen de 11.000 naturalisaties in de periode 1850 tot 1934. 
Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten.

Ad van Moolenbroek (overleden in 2015) voormalig bestuurslid van stichting Historisch Genootschap Valkenswaard heeft dit overzicht gemaakt. Wij zijn hem en de stichting voor het ter beschikking stellen aan de WGOD veel dank verschuldigd. Deze stichting heeft haar activiteiten beëindigd, en zal worden ontbonden.

Er is een alfabetische onderverdeling gemaakt op achternamen:

aak-des                    det-hen                    hep-lam                  lan-pes                     pet-spe                    spi-zwi


De WGOD is lid van de DAGV (www.dagv.org)

Laatste update: 13/03/2023