Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die de doelstelling van de WGOD onderschrijft:

het vergemakkelijken van het genealogisch onderzoek in Duitsland.

Minimale contributie 2016: €19,50

Minimale contributie 2017: €19,50

Minimale contributie 2018: €19,50 

Minimale contributie 2019: €19,50

Minimale contributie 2020: €19,50

Minimale contributie 2021: €19,50

Minimale contributie 2022: €19,50

Minimale contributie buitenland: €24,50

De jaarlijkse bijdrage dient u voor 1 maart van het betreffende jaar te voldoen.

Ons bankrekeningnummer is: NL82 INGB 0000 6894 75 ten name van:

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland.

BIC: INGBNL2A

Het aanmeldingsformulier kunt u hier vinden.