Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die de doelstelling van de WGOD onderschrijft:

het vergemakkelijken van het genealogisch onderzoek in Duitsland.

Contributie 2016: €19,50

Contributie 2017: €19,50

Contributie 2018: €19,50 

Contributie 2019: €19,50

Contributie buitenland: €24,50

De jaarlijkse bijdrage dient u voor 1 maart van het betreffende jaar te voldoen.

Ons bankrekeningnummer is: NL82 INGB 0000 6894 75 ten name van:

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland.

BIC: INGBNL2A

Een aanmeldingsformulier kunt u hier vinden.