Gens Germana

Gens Germana

Dit periodiek is een uitgave van de vereniging Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland en wordt gratis verstrekt aan de leden.

Het blad verschijnt vier maal per jaar in de maanden februari, mei, augustus en november.

De 1e van de daaraan voorafgaande maand is sluitdatum van kopij voor Gens Germana.

Een drietal Gens Germana’s is te bekijken dan wel te downloaden op de downloadpagina.

Redactie:
Herman Beudeker, Jos Kaldenbach en Frits van Oostvoorn
Lay-out:
Reginald Lindemans
Redactieadres:
Herman Beudeker
e-mail: redactie-wgod@wgod.nl