Doelstelling

De Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, WGOD,
is opgericht in 1968 en heeft ten doel de vergemakkelijking van het genealogisch onderzoek in Duitsland.
De vereniging tracht haar doelstelling te bereiken door het ontplooien van de volgende activiteiten:

  • Het uitnodigen van interessante sprekers voor de voor- en najaarsbijeenkomsten van de vereniging.
  • De uitgave van het verenigingsblad Gens Germana.
  • De verschaffing van informatie door de infodienst en het onderhouden van een bibliotheek voor de leden.
  • De uitgave van publicaties voor leden en belangstellenden.
  • Het onderhouden van contact met verwante verenigingen, onder meer door het lidmaatschap van de DGAV, Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände.