Wie zoekt waar

Via de Cartotheek kunt u zoeken naar familienamen die door leden van de WGOD worden onderzocht. De cartotheek is een PDF-bestand dat doorzocht kan worden.

De laatste versie van de Cartotheek is te downloaden vanaf deze site.

Gebruiksaanwijzing

– Lidnr
De gegevens van de inzender van de gegevens kunt u als lid van de WGOD opvragen via de penningmeester
(via het contactformulier). Vermeld u uw lidnummer.

– Naam
Dit is de familienaam waarnaar de inzender zoekt en/of waarover hij/zij gegevens heeft. Kleine spellingsvarianten zijn direct bij de naam geplaatst, bijvoorbeeld Amshof(f) of Ahrens, Arens. Meer afwijkende spellings- of naamsvarianten zijn afzonderlijk opgenomen. Voorvoegsels staan achter de familienaam.

-Land
Landen aangeduid met het internationale kenteken voor motorvoertuigen:
A – Oostenrijk
B – België
CH – Zwitserland
CZ – Tsjechië
D – Duitsland
DK – Denemarken
EST – Estland
F – Frankrijk
H – Hongarije
L – Luxemburg
LL – Letland
LT – Litouwen
PL – Polen
RUS – Rusland

– PLZ (Postleitzahl)
Zoals vermoedelijk wel bekend is, komt de indeling in Postleitzahl gebieden niet altijd overeen met de grenzen van de deelstaten. Daardoor kan het gebeuren dat plaatsen in grensgebieden voorzien zijn van een foutieve deelstaataanduiding. Zoveel mogelijk worden de nieuwe postcodes (met 5 cijfers) gebruikt. Aan de hand van de eerste twee cijfers kunt u op de bijgevoegde kaart terugvinden in welk deel van Duitsland de plaats is gelegen. Gebleken is dat een aantal plaatsen in het oude postcodeboek niet meer in het nieuwe voorkomen. Voor zover deze plaatsen niet aan de hand van kaarten waren terug te vinden is de oude postcode gehandhaafd en in de vijfde kolom een vraagteken (?) gezet. In dat geval is in de kolom `TER’ (= territorium) de deelstaatafkorting geplaatst. Bij plaatsen zonder postcode, is zo mogelijk de nieuwe postcode gezocht. Waar dat niet is gelukt staat een vraagteken (?). LET OP! In het Duitse PLZ-systeem kunnen plaatsen in elkaars nabijheid dezelfde postcode hebben! Grotere plaatsen zijn echter opgesplitst in meerdere postcodegebieden. Voor de plaatsaanduiding is daarbij steeds het laagste postcodegetal aangehouden! Om die reden kunt u deze postcode NIET gebruiken bij correspondentie!

– Plaats
De plaatsaanduiding is volgens het postcodeboek; bij gelijknamige plaatsen vindt men na het teken / een nadere aanduiding overeenkomstig het PLZ-boek. Achter plaatsnamen die vaker voorkomen en door het ontbreken van de oude postcode niet waren te identificeren, is welk? toegevoegd. Duitse namen van plaatsen die buiten Duitsland zijn gelegen zijn aangevuld met de huidige tussen haakjes geplaatste naam, voor zover die bekend is, bijvoorbeeld Gross Aupa (Velka Upa). Streeknamen en landsnamen zijn kapitaal gezet. De plaats dient exact te worden opgegeven met een PLZ (postcode) voor de huidige gebieden of met een ‘Kennziffer’ voor de voormalige Duitse gebieden (zie onder) geïdentificeerd te zijn. Hessen-Cassel, Pfalz, omgeving Dusseldorf e. d. zijn dus niet meer toegestaan !

-Dlst
Deelstaten volgens de “Forscherkontakte ” van de DAGV= ( Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbande)
* Definition der Abkurzungen fur das Feld >TER< = Territorium
* Prinzip: Schlussel fur aktuelle Landerbezeichnungen mit 2 Buchstaben
* Schlussel fur historische Lander mit 3 Buchstaben

A – BGL Burgenland
A – KAE Kärnten
A – NOE Nieder Österreich
A – OOE Ober Ö¡sterreich
A – SBG Salzburg
A – STM Steiermark
A – TIR Tirol
A – VBG Vorartberg
A – WIE Wien

B – ATW Antwerpen
B – BBT Brabant
B – BLX Luxemburg (B-Provinz)
B – HNT Hainaut
B – LBG Limburg
B – LGE Liege
B – OVL Ostflandern
B – WVL Westflandern

CH – AG Aargau
CH – AI Appenzell I-Rh
CH – AR Appenzell A-Rh
CH – BE Bern
CH – BL Basel Land
CH – BS Basel Stadt
CH – FR Freiburg
CH – GE Genf
CH – GL Glarus
CH – GR Graubunden
CH – JU Jura
CH – LU Luzern
CH – NE Neuenburg
CH – NW Nidwalden
CH – OW Obwalden
CH – SG Sankt Gallen
CH – SH Schaffhausen
CH – SO Solothurn
CH – SZ Schwyz
CH – TG Turgau
CH – TI Tessin
CH – UR Uri
CH – VD Waadt
CH – VS Wallis
CH – ZG Zug
CH – ZH Zürich

D – BB Brandenburg
D – BL Berlin
D – BW Baden-Württemberg
D – BY Bayern
D – HB Bremen
D – HH Hamburg
D – HS Hessen
D – MFR Mittelfranken
D – MV Mecklenburg-Vorpommern
D – NBY Niederbayem
D – NW Nordrhein-Westfalen
D – OBY Oberbayem
D – OFR Oberfranken
D – OPF Oberpfalz
D – RP Rheinland-Pfalz
D – SA Sachsen-Anhalt
D – SH Schleswig-Holstein
D – SL Saarland
D – SN Sachsen
D – SWA Schwaben
D – TH Thuringen
D – BY-Bezirke
D – UFR Unterfranken
D – NS Niedersachsen

* Die Kennziffem sind hier nur eine Kurzubersicht, die mit Genehmigung
* des Verlages fur Standesamtswesen, Hanauer Landstr. 197,
* 60314 Frankfurt a. M. aus dem “Gemeindeverzeichnis fur die Hauptwohn
* gebiete der Deutschen auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
* Auflage 1982” entnommen wurde.
* Eine detailliertere, auszugsweise Übersicht der Stadt- und Landkreise
* Ihres Forschungsgebietes mit den 5-stelligen Kennziffem, kann bei
* Ihrem Ansprechpartner oder Ihrer Geschäftsstelle gegen geringe Gebuhr
* (Kopier- und Portokosten) angefordert werden.
* Der Buchstabe w vor der Kennziffer hat nur den Zweck, daB diese nicht
* vom Computer als Postleitzahl angesehen werden kann.

PL w5 Verwaltungsgliederung vor 9. Mai 1945
SU w5 Verwaltungsgliederung vor 9. Mai 1945
* TER (Abkurzungi fur Territorium, 3 Buchstaben)
———————————————————————————-

Verder kunnen gebruikt worden:
ELO Elzas-Lotharingen in Frankrijk
RPR Eupen en Malmedy in België
SJU Sonderjylland (Nordschleswig) in Denemarken

– Van-Tot
Dit is de aanduiding van de periode waarover de inzender gegevens heeft. De twee jaartallen in de laatste kolom dienen exacte gebeurtenissen (geboorte, huwelijk, overlijden e.d.) weer te geven. Ca. 1500- heden en dergelijke zijn dus niet toegestaan. Als er in de betreffende plaats maar een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, wordt het betreffende jaartal twee keer ingevuld. Als er een 0 staat heeft de inzender geen periode opgegeven.