Het onderzoek

WENKEN VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK DUITSLAND

Wenken WGOD

1. Bereid uw onderzoek grondig voor, dat wil zeggen: zoveel mogelijk gegevens in Nederland verzamelen. Ook de bevolkingsregisters, doopgetuigen en attestaties kunnen soms nuttige informatie leveren.
2. Maak voor een bezoek aan een kerk of archief altijd een afspraak: vaak zijn de studiezaaltjes heel beperkt.
3. Het is normaal dat u in Duitsland voor bezoek aan en gebruik van het (kerk)archief een ‘Gebühr’ betaalt, een geldelijke bijdrage. Bij individuele kerken stelt men een vrijwillige bijdrage zeer op prijs.
4. De Duitse archiefwet is anders dan hier: u heeft geen recht op informatie. De burgerlijke stand van de jongste 110 jaar is niet openbaar.
5. Als u schriftelijke inlichtingen vraagt, stel dan uw vragen kort en duidelijk. Vaak helpt het een kopie van de Nederlandse ‘acte’ mee te sturen.
6. Stuur in uw brief antwoordporto mee, liefst een geadresseerde en gefrankeerde envelop (Duitse postzegel).
7. Heb veel geduld; antwoord laat soms lang op zich wachten.
8. Heeft u bruikbaar materiaal ontvangen, stuur dan een bedankbriefje.
9. Gaat u in zee met een plaatselijke genealoog, maak dan duidelijke afspraken.
10. Bedenk dat genealogie voor veel Duitsers door het oorlogsverleden nog een beladen hobby is. Pas de laatste decennia wordt genealogie weer wat meer geaccepteerd.

 

Sheets lezing van Rob Dix over Onderzoek in Duitsland

Voor het downloaden: Sheets lezing Onderzoek in Duitsland

 

BOEKEN VOOR VOORBEREIDEND GENEALOGISCH ONDERZOEK IN DUITSLAND

Niet alle boeken zijn nog in de handel, maar wel aanwezig in bibliotheken en genealogische collecties.

 • J.G.J. van Booma: Genealogisch onderzoek in Duitsland, uitgave Centraal Bureau voor Genealogie, 1987
 • J.H.M. Putman: De Gids, deel 2, voor genealogen interessante Duitse literatuur die te vinden is bij Nederlandse archieven en bibliotheken, uitgave WGOD, 1982
 • drs. F.C. Berkenvelder/ mevrouw D. Stütefalk: Vademecum, waarin een adreslijst van Duitse archieven en verenigingen, jubileumuitgave WGOD, 1998
 • Familienforschung im deutschen Grenzraum zu den Niederlanden, bundel met voor de WGOD gehouden lezingen, jubileumuitgaven van de WGOD, 1992
 • J. Lucassen: Naar de kusten van de Noordzee; trekarbeid in Europees perspectief, eigen uitgave, 1984.
 • Werken over de grens; 350 jaar geld verdienen in het buitenland. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, gehouden in 1993/94 te Assen, Cloppenburg, Hoorn en Lingen.
 • K. Mulder: Hannekemaaiers en kiepkerels, uitgave Knoop & Niemeijer, Haren, 1971.
 • B. Nolte-Schuster/J. Vogel/W. Woesler: Zur Arbeit nach Holland/Naar de Nederlanden om te werken, uitgave Universiteit Osabrück, 2001. (Tweetalig)
 • dr. Barbara Henkes: Heimat in Holland, Duitse dienstmeisjes 1920-1950, uitgave Babylon-De Geus, 1995.
 • H. Ringoir: De Nederlandse Infanterie, uitgave C.A.J. van Dishoeck, 1967.
 • H. Ringoir: Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, uitgave Sectie Militaire Geschiedenis, 1980
 • S. Hart: Geschrift en getal, lijst van verbasteringen van Duitse persoons- en plaatsnamen, Gemeentearchief Amsterdam.
 • Duitse ‘Ortsverzeichnisse’, plaatsnamenregisters.
 • Gens Germana, tijdschrift van de WGOD, nu ook op CD-Rom verkrijgbaar.

In de bibliotheek van de NGV bevinden zich boeken voor verdere studie en diverse overzichten van archiefbestanden, kerkboeken en genealogische uitgaven.