Richtlijnen aanleveren kopij Gens Germana

De redactie ontvangt graag korte bijdragen over familiegeschiedenis in de vorm van genealogiƫn, stamreeksen, kwartierstaten en persoons- of plaatsbeschrijvingen.

Gegevens van recent overleden en nog levende personen komen in de regel niet in aanmerking voor publicatie. De redactie beslist in laatste instantie over de aangeboden kopij.

Auteurs ontvangen twee exemplaren van het nummer, waarin hun bijdrage is opgenomen.

Teksten:

Deze kunnen digitaal als Word-document worden aangeleverd. Dus geen pdf-bestanden omdat deze moeilijker door de redactie te bewerken zijn. U kunt uw bijdragen aan de redactie sturen via redactie@wgod.nl. Zowel voor uw correspondentie met de redactie als voor uw overige mailverkeer met de WGOD is een keuzemenu beschikbaar. U vindt dit menu onder de knop ‘Contact‘.

Afbeeldingen en foto’s:

Afbeeldingen dienen los van de tekst (als attachment) te worden aangeleverd bij voorkeur als jpeg-bestand. Grote bestanden kunnen verstuurd worden via WeTransfer. Gelieve de afbeeldingen te voorzien van een omschrijving en/of een (volg)nummer ten behoeve van de plaatsbepaling in uw tekst. Bijvoorbeeld: Landkaart nr. 1, portret nr. 2 en 3, etc.