Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die de doelstelling van de WGOD onderschrijft:

het vergemakkelijken van het genealogisch onderzoek in Duitsland.

Contributie 2016: €19,50 (€14,50 na de voorjaarsvergadering).

Contributie 2017: €19,50 (€14,50 na de voorjaarsvergadering).

Contributie 2018: €19,50 (€14,50 na de voorjaarsvergadering).

Contributie buitenland: €24,50 (€18.00 na voorjaarsvergadering).

Na de Najaarsvergadering is tot het einde van het jaar geen contributie verschuldigd.

Ons bankrekeningnummer is: NL82 INGB 0000 6894 75 ten name van:

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland.

BIC: INGBNL2A

Een aanmeldingsformulier kunt u hier vinden.