USB stick

De WGOD heeft een USB-stick uitgebracht die alle verschenen Mededelingen en Gens Germana over de periode van 1975 tot medio 2023 bevat en op trefwoorden doorzoekbaar is via Adobe Acrobat.
Hiermee komt een schat van informatie beschikbaar voor (nieuwe) leden en andere geïnteresseerden. Het betreft vele duizenden pagina’s aan tekst. Het verdient aanbeveling voor ingebruikname de instructie op te volgen: Gebruikershandleiding-WGOD-USB-stick.pdf

Hoe kom je in bezit van deze stick?

  1. Door aankoop tijdens een WGOD-vergadering of evenement waaraan de WGOD deelneemt, zie bijeenkomsten. Betaling à contant of door overmaking aan de penningmeester op rekeningnummer NL82 INGB 0000 6894 75. De prijs voor leden is € 7,50 en voor niet-leden € 10,00.
  2. Door overmaking van het voor de koper van toepassing zijnde bedrag aan de penningmeester op rekeningnummer NL82 INGB 0000 6894 75 onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de stick per post (tarief binnenland) aan je toegezonden. De prijs inclusief verzendkosten voor leden is € 12,50 en voor niet-leden € 15,00.